Greetings in english: see below

nyårskort

Bättre sent än aldrig!

En månad in på 2014 har året kanske redan börjat kännas som en bekant, man har ett hum om hur det beter sig, och vad det innehåller, men man hyser fortfarande en stor förhoppning om att bli positivt överraskad av nya intressanta, spännande och glädjande sidor.

Enligt kinesisk tradition är 2014 Hästens år, vilket sägs innebära en mängd positiva saker. Hästen är ett ädelt djur, energiskt och intelligent, snabbt och uthålligt. Den står även för vänskap, resor och eldighet. Året kan ge snabba framgångar och oväntade äventyr. Man ska bejaka sin beslutsamhet, och fatta snabba, men kloka, beslut. Prokrastinering är helt ute. Oväntad kärlek kan överraska. Generellt sägs året ge lycka och framgång, så vi hoppas på det, för oss och alla andra!

Till alla besökare:
våra varmaste välgångsönskningar för 2014
från Vicki & Björn!

Vicki berättar mer om bilden, om varför våra hälsningar kommer först nu, om Frax och annat, på Vickis "julblogg".

Självklart vill vi tacka vårt tryckeri, Kista Snabbtryck, där Rikard och Micke fixade alla kort snabbt och bra!

Eventuella kommentarer och hälsningar är välkomna på webbmonster@dax.nu

And for our foreign friends

A month old, the year 2014 may already have begun to feel like an acquaintance. You know fairly well how it behaves, and what it brings about, but you still harbor a significant hope to be pleasantly surprised by new, interesting, exciting and joyful aspects.

According to Chinese tradition, 2014 is the Year of the Horse, which is said to symbolize a lot of positive things. The horse is a noble animal, energetic and intelligent, quick and perseverant. It also stands for friendship, travel and passion. The year may provide both speedy success and unexpected adventures. Decisive action as well as firm and wise decisions may bring fortune and victory. Avoid procrastination. An unforeseen romance may surprise you. All in all this year is said to bring happiness and success, so we have made this a wish, for us and everyone else!

To all visitors:
our best wishes for 2014
from Vicki & Björn!

 

(Alla bilder på webbplatsen är copyright Schalin/Danielsson om inte annat anges.)