Det är nu     sekunder kvar till år 1999.
Och bara     sekunder kvar till år 2000.

För den som är trött på julen: Rudolf the dead nose reindeer / Rudolf med den döda mulen